Besök i Ehrenström cell!

Några av våra medlemmar har varit i Carlstens fästning där Ehrenström själv suttit fången under en kortare tid för att få inspiration till pjäsen om hans liv vi håller på att producera! Vi testar just nu Ehrenström manuset på scenen i kulturhuset varje torsdag kl 18.45 till 21. Vi har ett 30 tal roller och musiker. Både vuxna och barn …

Vi hade öppet hus den 29 september!

Ö-teatern hade öppet hus i kulturhuset den 29 september. Ett 20 tal människor medverkade. Vi jobbade med improvisationsteater och efter kaffe och god bulle från Munken berättade Bengt Fridmark om Ehrenström, Djurös märkligaste man. Manusgruppen arbetar intensivt med manuset och beräknar vara klara före jul. Efter Bengt tog Helena Bruun Nystedt över och vi improviserade 2 scener ur Ehrenström manuset. …